Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Ruokaboksi Finland Oy:n (”Ruokaboksi”) henkilötietojen käsittelyä ruokaboksi.fi -sivustolla olevalla alustalla. Ruokaboksi on sitoutunut käsittelemään alustalle rekisteröityneiden henkilöiden sekä muiden verkkosivujensa vierailijoiden henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tätä tietosuojaselostetta muutetaan ja päivitetään Ruokaboksi-alustan ja siihen liittyvien palveluiden kehittämisen sekä muuttuvan lainsäädännön myötä. Säännöllinen tutustuminen tähän tietosuojaselosteeseen ja sen päivityksiin on suositeltavaa.

Ruokaboksi-alusta” tarkoittaa Ruokaboksin ruokaboksi.fi-sivustolla tarjoamaa alustaa. ”Palvelu” tarkoittaa Ruokaboksin Ruokaboksi-palvelua, joka käsittää Tilausasiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen lähetettävän viikoittaisen ruokaboksilähetyksen, sisältäen elintarvikkeita ja reseptejä, joiden avulla Tilausasiakas voi valmistaa aterioita. Tässä tietosuojaselosteessa ”Käyttäjä” tarkoittaa Ruokaboksi-alustalle rekisteröitynyttä henkilöä ja ”Tilausasiakas” tarkoittaa henkilöä, joka Ruokaboksin voimassa olevien tilausehtojen mukaisesti tilaa Palvelun.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Nimi: Ruokaboksi Finland Oy

Y-tunnus: 2836612-7

Postiosoite: Vilhonvuorenkatu 11 D 5, 00500 Helsinki

Sähköpostiosoite: info@ruokaboksi.fi

Tämä tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jossa Ruokaboksi toimii rekisterinpitäjänä.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Ruokaboksi käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Ruokaboksi-alustan ja Palvelun tarjoamiseksi sekä sopimussuhteisiin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi:

Ruokaboksi käsittelee henkilötietoja tarjotakseen käyttöoikeuden Ruokaboksi-alustalle sekä Palveluun rekisteröidyn ja Ruokaboksin välillä solmitun sopimuksen mukaisesti. Ruokaboksi käsittelee henkilötietoja hoitaakseen sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutensa rekisteröityä kohtaan, esimerkiksi toimittaakseen tuotteet Tilausasiakkaalle. Käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano.

Asiakasviestintä ja markkinointi:

Ruokaboksi käsittelee henkilötietoja Ruokaboksi-alustaan ja Palveluun liittyviä käyttäjä- tai asiakasyhteydenottoja varten sekä ilmoittaakseen muutoksista koskien Ruokaboksi-alustaa ja Palvelua. Henkilötietoja käytetään myös Ruokaboksi-alustaan ja Palveluihin liittyvissä markkinointitarkoituksissa. Käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely oikeutetun edun perusteella on tarpeen Ruokaboksi-alustan ja Palvelun tarjoamiseksi asianmukaisella tavalla sekä Ruokaboksin liiketoiminnan kehittämistä varten. Henkilötietojen käsittelyssä oikeutetun edun perusteella huomioidaan erityisesti rekisteröidyn edut ja oikeudet suhteessa Ruokaboksin oikeutettuun etuun käsitellä henkilötietoja.

Sähköinen suoramarkkinointi

Ruokaboksi ei käytä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin ilman ennalta antamaasi suostumusta (opt-in). Mikäli annat suostumuksesi suoramarkkinointiin, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi ja kieltää Ruokaboksia käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin olemalla yhteydessä Ruokaboksiin yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti.

Ruokaboksin ei kuitenkaan tarvitse pyytää suostumustasi sähköiseen suoramarkkinointiin, jos tiedot on saatu aiemman asiakkuuden perusteella ja aikaisemman ostotapahtuman yhteydessä (soft opt-in). Aiemman asiakkuuden perusteella saatuja tietoja käytetään ainoastaan samaan tuoteryhmään kuuluvien tuotteiden tai palveluiden suoramarkkinoinnissa ja vain suoramarkkinointiin Ruokaboksin toimesta. Myös tällaisessa tilanteessa sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi ja kieltää Ruokaboksia käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Ruokaboksi-alustan kehittäminen, Palvelun laadun parantaminen ja niiden käyttöä koskeva analysointi:

Ruokaboksi käsittelee henkilötietoja hallinoidakseen ja ylläpitääkseen asiakassuhteitaan sekä analysoidakseen toimintojaan ja asiakaskäyttäytymistä Ruokaboksi-alustan kehittämiseksi ja Palvelun laadun parantamiseksi. Käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely oikeutetun edun perusteella on tarpeen Palvelun tarjoamiseksi asianmukaisella tavalla sekä Ruokaboksin liiketoiminnan kehittämistä varten. Henkilötietojen käsittelyssä oikeutetun edun perusteella huomioidaan erityisesti rekisteröidyn edut ja oikeudet suhteessa Ruokaboksin oikeutettuun etuun käsitellä henkilötietoja.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen:

Ruokaboksi käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset velvoitteensa, johon kuuluu tietojen käsitteleminen kirjanpitovelvollisuuksien noudattamiseksi sekä tarvittaessa henkilötietojen esittäminen asianmukaisille viranomaisille. Käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen velvoite.

3. Kerättävät henkilötiedot

Rekisteröidyllä tarkoitetaan tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä kerää, pitää hallussaan ja käsittelee. Tämän tietosuojaselosteen mukaisen henkilötietojen käsittelyn osalta rekisteröidyt ovat Ruokaboksi-alustan Käyttäjät, Palvelun Tilausasiakkaat, Ruokaboksin järjestämien arvontojen osallistujat, jotka eivät ole Käyttäjiä ja Tilausasiakkaita sekä mahdolliset muut ruokaboksi.fi -sivuston vierailijat.

Ruokaboksi kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietoja:

Käyttäjätiedot

Käyttäjätiedot ovat henkilötietoja, joita Ruokaboksi kerää Ruokaboksi-alustan Käyttäjiksi rekisteröityviltä. Ruokaboksi-alustan Käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä, kerätään seuraavat tiedot:

 • -nimi
 • -puhelinnumero
 • -sähköpostiosoite
 • -postiosoite

Tilausasiakastiedot

Tilausasiakastiedot ovat henkilötietoja, joita Ruokaboksi kerää ja käsittelee käyttäjätietojen ohella Palvelun tarjoamiseksi sekä asiakaskokemuksen varmistamiseksi. Tilausasiakastiedot ovat:

 • -maksutiedot (maksuvälineen numero ja voimassaolopäivä). Ruokaboksi käyttää maksujen käsittelemiseksi ulkopuolista Stripe -nimistä maksupalveluntarjoajaa, joka toimii maksujen käsittelyn osalta rekisterinpitäjänä. Stripen tietosuojaselosteeseen voit tutustua täältä.
 • -tilaushistoria

Arvontojen osallistujatiedot

Mikäli et ole Ruokaboksi-alustan Käyttäjä tai Palvelun Tilausasiakas, Ruokaboksi kerää seuraavat tiedot järjestämiensä arvontojen suorittamista, voittajille tiedottamista sekä palkintojen toimittamista varten:

 • -nimi
 • -puhelinnumero
 • -sähköpostiosoite
 • -postiosoite

Muut tiedot

Ruokaboksi käsittelee myös muita tietoja. Muita käsiteltäviä tietoja ovat:

 • -markkinointiin liittyvät suostumukset ja -kiellot
 • -muita tietoja, joita annat rekisteröitymisesi yhteydessä tai muuttaessasi aiemmin antamiasi tietoja
 • -analytiikkatiedot teknisistä laitteista, joita käytetään Ruokaboksi-alustan käyttämistä varten, kuten IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja käytetty selain. Lisäksi analytiikkatietoja kerätään Ruokaboksi-alustan käytöstä, kuten Ruokaboksi-alustan osioista, joissa on vierailtu sekä vierailujen ajankohdat. Analytiikkatietoja ei käytetä henkilöiden tunnistamiseen, mutta koska joissain tapauksissa niistä voidaan yhdistettyinä muihin tietoihin joko suoraan tai välillisesti tunnistaa henkilö, on niitä tällaisissa tapauksissa käsiteltävä henkilötietoina.
 • -Ruokaboksi-verkkosivuilla hyödynnetään Google Analyticsia ja muita analytiikkatyökaluja verkkosivujen ja palveluiden parantamiseksi. Google Analyticsin tietojen keräämisestä voi kieltäytyä (opt-out) lataamalla selaimeen lisäosan Google Analytics opt-out browser add-on

Evästeet

Ruokaboksi käyttää ruokaboksi.fi-verkkosivuillaan asettamiaan sekä kolmansien osapuolien asettamia evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneille tai laitteille auttamaan verkkosivustoja suorittamaan useita toimintoja ja tehostamaan käyttökokemusta. Evästeet voivat esimerkiksi auttaa seuraamaan verkkosivustolla vierailevien henkilöiden määrää ja auttaa ymmärtämään paremmin, miten henkilöt käyttävät verkkosivustoa. Voit lukea lisää evästekäytännöistämme evästeselosteesta.

4. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Käsiteltävät henkilötiedot kerätään sinulta Ruokaboksi-alustalle rekisteröitymisesi tai Ruokaboksi-alustan ja/tai Palvelun käytön yhteydessä.

5 . Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään Ruokaboksin organisaation sisällä, sellaisten henkilöiden toimesta, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn asemansa takia ja tehtäviensä suorittamiseksi.

Ruokaboksi voi käyttää ulkopuolisia alihankkijoita palvelujensa tarjoamiseen ja toteuttamiseen sekä henkilötietojen käsittelyyn. Nämä alihankkijat ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja Ruokaboksin lukuun ja Ruokaboksin ohjeiden mukaisesti. Lisäksi Ruokaboksi varmistaa, että alihankkijoiden käsittelemiä henkilötietoja käsitellään asianmukaisten salassapito- ja tietojenkäsittelysopimusten sekä sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Alihankkijoita ovat muun muassa IT-, markkinointi ja viestintäpalveluiden tarjoajat.

Ruokaboksi-alusta käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka toimivat käyttötarkoitukseensa liittyvien tietojen rekisterinpitäjänä. Alla tarkempi erittely näistä palveluntarjoajista.

 • – Maksujen käsittely – Stripe – tietosuojaseloste
 • – Reseptitietojen ja reseptien kuvien sisällönhallinta – Sanity – tietosuojaseloste
 • – Kirjautumisen hallinta – Firebase – tietosuojaseloste
 • – Pilvipalvelut – Google Cloud Platform – tietosuojaseloste
 • – Asiakastietojen hallinta asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa – Custobar – tietosuojaseloste
  • – Ruokaboksi-alustan käyttäjä voi kieltää oman selailuhistoriansa välittämisen Custobariin alustan asetuksissa.

Henkilötietoja säilytetään ensisijaisesti EU-/ETA-alueella, mutta EU-/ETA-alueen ulkopuolisilla henkilötietojen käsittelijöillä voi olla pääsy henkilötietoihin tarjotessaan palveluitaan Ruokaboksille. Niissä tapauksissa, joissa tällaista tietojen luovuttamista tapahtuu, Ruokaboksin on varmistettava, että Euroopan komissio on tehnyt päätöksen henkilötietojen suojan riittävästä tasosta kohdemaassa, käytettävä Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita tai muita vastaavia järjestelyjä ja noudatettava muita asianmukaisia suojatoimenpiteitä henkilötietojen luovuttamiseen tai siirtoon EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

6. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja kerätään määrättyihin ja täsmällisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja ei käsitellä tavalla, joka olisi ristiriidassa tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten kanssa. Ruokaboksi käsittelee vain riittäviä ja olennaisia henkilötietoja ja rajaa käsittelyn siihen mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötietoja käsitellään.

Ruokaboksi käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja, jotka ovat suunniteltu suojelemaan kerättäviä ja käsiteltäviä henkilötietoja.

7. Henkilötietojen säilyttäminen ja poistaminen

Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin mitä on tarpeellista Ruokaboksi-alustan tai Palvelun taikka niiden osan tarjoamiseksi. Henkilötietojen säilytysaika määräytyy aina henkilötietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi, jonka jälkeen henkilötiedot poistetaan. Tietojen säilytysaikaa voidaan tarvittaessa pidentää lakisääteisten velvoitteiden ja vaatimusten täyttämiseksi. Ruokaboksilla on oikeus poistaa tiedot, jos käy selvästi ilmi, ettet enää käytä Ruokaboksi-alustaa tai Palvelua.

8. Rekisteröityjen oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi, ja jos tietoja käsitellään, sinulla on oikeus saada pääsy tietoihisi. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi korjausta tai poistoa taikka käsittelyn rajaamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Ruokaboksi pyrkii toteuttamaan pyyntösi viivytyksettä, jos antamasi henkilötiedot ovat vääriä, tarpeettomia, riittämättömiä tai vanhentuneita käsittelyn tarkoitusten kannalta. Pyynnöt koskien oikeuksien käyttöä tulee lähettää tässä tietosuojaselosteessa mainittuun osoitteeseen henkilökohtaisesti allekirjoitetulla tai muulla verrattavalla tavalla vahvistetulla asiakirjalla.

Sinulla on oikeus kieltää Ruokaboksia käsittelemästä henkilötietoja, joita käsitellään suoramarkkinointitarkoituksissa.

Mikäli päätät olla toimittamatta henkilötietoja tai vastustat henkilötietojen käsittelyä, Ruokaboksi ei välttämättä pysty solmimaan sopimusta tai täyttämään sopimussuhteen mukaisia velvoitteitaan kanssasi tai saamaan sinua hyötymään kaikista Ruokaboksi-alustan ja/tai Palvelun toiminnoista ja ominaisuuksista.

Mikäli Ruokaboksi käsittelee henkilötietoja johonkin muuhun tarkoitukseen kuin mitä varten henkilötietoja on kerätty, Ruokaboksi toimittaa sinulle tiedon kyseessä olevasta tarkoituksesta ja kaikki muut olennaiset lisätiedot ennen käsittelyä.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä, mikäli pidät käsittelytoimia soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisina. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).