Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Ruokaboksi Finland Oy käsittelee Ruokaboksi-verkkosivuilla rekisteröityneiden henkilöiden (“jäljempänä Asiakas”) henkilötietoja Suomen henkilötietolain mukaisesti. Tilaamalla uutiskirjeen, osallistumalla arvontaan, rekisteröimällä käyttäjätilin tai tilaamalla tuotteita Ruokaboksin-verkkokaupasta Asiakas antaa Ruokaboksille luvan käsitellä kyseisen Asiakkaan henkilötietoja alla olevien määräysten mukaisesti.

2. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietokäytäntö koskee henkilötietoja, jotka Asiakas on antanut Ruokaboksille Ruokaboksin-verkkosivuilla tai muussa yhteydessä sekä tietoja, joita Ruokaboksi luovuttaa tutkimustarkoituksiin.

Henkilötiedot sisältävät tai voivat sisältää:

 Nimi

Osoitetiedot

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Tilaushistoria

Ruokaboksi.fi:n -rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Ruokaboksin yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Ruokaboksin toimeksiannosta ja lukuun Ruokaboksiin liittyen.

Tiedot, jotka eivät ole enää Ruokaboksin toiminnan kannalta tarpeellisia, hävitetään. Henkilötietoja tarvitaan asiakassuhteen ylläpitoon.

3. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja jotka tallennetaan selaimen muistiin. Eväste voidaan tallettaa selaimeen määräajaksi, tai se voidaan poistaa heti palvelun käytön jälkeen.

Mikäli halutaan poistaa evästeitä, sen voi tehdä selaimen kautta. Lisää evästeistä ja niiden poistamisesta löytyy Viestintäviraston sivuilta täältä.

4. Tarkoitus

Ruokaboksi käsittelee henkilötietoja toimittaakseen tuotteet rekisteröityneille asiakkaille. Ruokaboksi käsittelee henkilötietoja myös analysoidakseen toimintoja ja asiakaskäyttäytymistä, asiakkaiden hallinnoimiseen, sopimuksen veloitusperusteena, tarjotakseen Asiakkaalle tarjouksia, tarjotakseen asiakkaalle tietoja ja uutisia, ollakseen yhteydessä Asiakkaaseen ja jotta Ruokaboksi voisi täyttää lakisääteiset velvoitteensa.

Ruokaboksi voi myös luovuttaa Asiakkaan henkilötietoja yrityksille, jotka suorittavat palveluita Ruokaboksille, jotta tällaiset yritykset kykenevät suorittamaan Ruokaboksin tarvitsemat palvelut. Tällaisia tarvittavia palveluita ovat esimerkiksi infrastruktuurin ja IT-palveluiden tarjoaminen, asiakaspalveluiden tarjoaminen, markkinatutkimusten työstäminen ja tilastollisten analyysien tekeminen sekä luotto- ja pankkikorttitapahtumien käsitteleminen.  Tällöin tapahtuu automaattista profilointia, josta Asiakas voi kieltäytyä, EU tietosuojastandardeja noudatetaan.

5. Markkinoinnin estäminen

Jokaisella on oikeus, milloin tahansa maksutta, kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakkaan tulee ilmoittaa Ruokaboksille, jos hän haluaa kieltää henkilötietojensa käsittelyn edellä mainituissa yhteyksissä. Suoramarkkinointikielto ei automaattisesti tarkoita, että kaikki asiakkaan tiedot poistettaisiin. Ilmoituksessa tulee mainita Asiakkaan nimi sekä rekisteröitymisen yhteydessä käytetty sähköpostiosoite. Ilmoitus tulee tehdä vapaamuotoisesti sähköpostiosoitteeseen: info@ruokaboksi.fi.

6. Pääsy tietoihin

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Asiakkaalla on pyydettäessä mahdollisuus nähdä, miten hänen henkilötietojaan on käsitelty.

Jokaisella on oikeus kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa lupa henkilötietojen käyttöön.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Ruokaboksin lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyvät.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista tai tietoturvauhista sekä rekisteröidyille että viranomaisille.

 8. Muutokset tietosuojaan

Ruokaboksi Finland Oy pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.