Yritysten Hedelmäboksin Palveluehdot

Palveluehdot

1. Soveltamisala

Ruokaboksi Finland Oy (”Ruokaboksi”) tarjoaa kohdassa 2 kuvattua hedelmäboksi-palvelua (”Palvelu”) asiakkaille (”Tilausasiakas”). Näitä ehtoja (“Ehdot”) sovelletaan Ruokaboksin Hedelmäboksi-palveluun Ruokaboksin ja Tilausasiakkaan välillä. Tilausasiakas hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä allekirjoittamalla Hedelmäboksi-palvelusopimuksen.

2. Palvelu

Ruokaboksin tarjoama Hedelmäboksi-palvelu käsittää Tilausasiakkaan ilmoittamiin osoitteisiin lähetettävän viikoittaisen hedelmäboksilähetyksen (”Lähetys”) sisältäen vaihtuvia tuorehedelmiä. Palvelun tilaaminen tarkoittaa Tilausasiakkaan sitoutumista sopimuksessa sovittuun määräaikaan, eli Lähetykset jatkuvat automaattisesti viikoittain.

Sovittu kokeilujakso on kertaluontoinen ja päättyy sovitun ajanjakson jälkeen ilman irtisanomista. Tilausasiakas voi hyödyntää kokeilujakson vain kerran.

3. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Tilausasiakas ja tämän yhteyshenkilö merkitään Ruokaboksin asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitoon ja hallinnoimiseen. Ruokaboksi toimii asiakasrekisterin henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Tietosuojaselosteesta joka on luettavissa osoitteessa ruokaboksi.fi

4. Toimituksen tauotus

Tilausasiakkaalla on mahdollisuus veloituksetta kerran kahdessatoista (12) kuukaudessa tauottaa Palvelu yhdeksi (1) kuukaudeksi. Tilausasiakkaan tulee ilmoittaa tauotuksesta viimeistään yksi (1) viikko ennen ensimmäisen toivotun tauotetun toimituksen ajankohtaa osoitteeseen info@ruokaboksi.fi

5. Toimitukset

Lähetykset toimitetaan Tilausasiakkaan ilmoittamiin toimitusosoitteisiin kolmannen osapuolen toimesta. Lähetyksiä toimitetaan vain erikseen mainituille alueille Suomessa ja toimitusosoitteen on sijaittava kyseisellä toimitusalueella. Toimitusalue rajataan postinumeron perusteella. Toimitusta ei voida toteuttaa, mikäli Tilausasiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen ei ole maayhteyttä.

Tilausasiakkaan tai hänen valtuuttamansa tahon tulee olla vastaanottamassa Lähetystä sovittuna aikana. Ruokaboksi ei vastaa siitä, jos Lähetyksen toimittaminen viivästyy tai Lähetystä ei pystytä toimittamaan sen vuoksi, että Tilausasiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot tai Tilausasiakas tai hänen valtuuttamansa taho ei ole paikalla sovittuna toimitusajankohtana eikä heitä tavoiteta.

Toimituksen viivästyessä muista syistä Ruokaboksi tai kolmas osapuoli pyrkii olemaan yhteydessä Tilausasiakkaaseen sopiakseen uudesta toimitusajasta. Ruokaboksi vastaa Lähetyksestä ja Lähetyksen toimituksesta toimituksen luovutushetkeen saakka. Tilausasiakas on vastuussa Lähetyksen oikeanlaisesta käytöstä ja säilytyksestä luovutushetken jälkeen.

6. Tuotteiden tarkistaminen, reklamaatio ja peruuttamisoikeus

Tilausasiakkaan tulee Lähetyksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkastaa, että toimitettu Lähetys vastaa tilausta ja on virheetön. Puuttuvat tai vialliset tuotteet hyvitetään. Mikäli Tilausasiakas havaitsee virheen Lähetyksessä tai sen osassa, Tilausasiakkaan tulee viivytyksettä tilauksen vastaanottamishetken jälkeen ilmoittaa puutteesta tai virheestä asiakaspalveluun info@ruokaboksi.fi.

Ruokaboksin myymät tuotteet ovat tuoreita elintarvikkeita ja virheettömillä tuotteilla ei ole peruutus-, palautus- tai vaihto-oikeutta.

7. Hinnat ja maksuehdot

Ruokaboksilla on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevan Palvelun hintaa kerran vuodessa ilmoittamalla siitä etukäteen Tilausasiakkaalle kirjallisesti. Muutetut hinnat tulevat voimaan kuukausi ilmoituksen jälkeen.

Määräaikaisen sopimusjakson hinnat ovat sidottu Elinkustannusindeksiin (1951:10=100) ja tarkistetaan vuosittain käyttämällä sopimuksentekokuukauden indeksiä perusindeksinä. Hintoja ei alenneta elinkustannusindeksin pisteluvun alenemisen johdosta.

Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisesti.

Palvelu laskutetaan kuukausittain ja kokeilujakso laskutetaan kokonaisuudessaan kokeilujakson alussa. Laskujen maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko on korkolain mukainen.

8. Sopimuksen päättyminen

Tilausasiakas tai Ruokaboksi voivat irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan Palvelun milloin tahansa noudattamalla yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Tilausasiakas voi irtisanoa Palvelun olemalla yhteydessä asiakaspalveluun info@ruokaboksi.fi. Palvelun irtisanominen ei vaikuta ennen palvelun irtisanomisajan päättymistä toimitettuihin Lähetyksiin.

9. Vastuunrajoitus

Ruokaboksi ei vastaa Lähetyksen sisällön sovittamisesta yksilöllisiin asiakastarpeisiin, kuten allergioihin tai erikoisruokavalioihin. Ruokaboksi ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Tilausasiakkaalle Palvelun käytöstä.

10. Ylivoimainen este

Ruokaboksi ei ole vastuussa sellaisesta Lähetyksen tai sen osan virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Ruokaboksin tai sen alihankkijoiden tai toimittajien kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure).

11. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ruokaboksin ja Tilausasiakkaan väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusneuvotteluilla. Jos Ruokaboksi ja Tilausasiakkaan välinen erimielisyys ei ratkea neuvottelemalla, erimielisyys on mahdollista saattaa myös välimiesmenettelyyn. Muutoin erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.