Ruokaboksi Ehdot

Ruokaboksi-alustan ehdot

1. Soveltamisala

Näitä ehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Ruokaboksi Finland Oy:n (”Ruokaboksi”) www.ruokaboksi.fi -sivustolla tarjoamalle alustalle (”Ruokaboksi-alusta”) rekisteröityihin henkilöihin (”Käyttäjä”). Rekisteröitymällä Ruokaboksi-alustalle Käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Ruokaboksin tilausasiakkaisiin sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Ruokaboksi Tilausehtoja (katso alempana)

2. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Rekisteröitymällä Ruokaboksi-alustalle Käyttäjälle luodaan henkilökohtainen käyttäjätili alustalla. Kirjautumalla käyttäjätilille, Käyttäjä saa pääsyn alustalla olevaan sisältöön ja materiaaliin, kuten resepteihin ja ruokavinkkeihin.

3. Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet Ruokaboksi-alustalla olevaan materiaaliin kuuluu yksinomaan Ruokaboksille tai sen lisenssinantajille. Käyttäjä ei saa jakaa Ruokaboksi-alustalla olevaa materiaalia muille tai teettää siitä kopioita muuhun kuin omaan, ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

4. Henkilötiedot

Henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Ruokaboksi-alustalle rekisteröityessä, Käyttäjä luovuttaa henkilötietoja käyttäjätilin luomiseksi. Käyttäjä sitoutuu antamaan itseään koskevat tiedot oikeina ja vastaa niiden oikeellisuudesta. Ruokaboksi toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Tietosuojaselosteesta.

5. Vastuunrajoitus

Ruokaboksi ei ole vastuussa mistään Ruokaboksi-alustalla ilmenevistä katkoista tai häiriöistä. Ruokaboksi ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Käyttäjälle Ruokaboksi-alustan käytöstä tai siitä, että Ruokaboksi-alusta ei ole käytettävissä.

6. Käyttäjän poistaminen

Mikäli Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja, lakia tai käyttäytyy muulla tavoin hyvän tavan vastaisesti, Ruokaboksilla on oikeus oman harkintansa mukaan poistaa Käyttäjän käyttäjätili Ruokaboksi-alustalta tai jäädyttää se.

7. Muutokset

Ruokaboksi pidättää oikeuden muuttaa Ruokaboksi-alustaa, mm. lisäämällä toiminnallisuuksia tai poistamalla niitä käytöstä ja muuttamalla Ruokaboksi-alustan ulkonäköä. Ruokaboksi pidättää myös oikeuden muuttaa näitä Ehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Ehdot ovat saatavilla www.ruokaboksi.fi -sivustolla.

 

Ruokaboksi Tilausehdot

1. Palvelun tarjoaja

Nimi: Ruokaboksi Finland Oy

Y-tunnus: 2836612-7

Postiosoite: Vilhonvuorenkatu 11 D 5, 00500 Helsinki

Puhelinnumero: 09 425 77899

Sähköpostiosoite: info@ruokaboksi.fi

2. Soveltamisala

Ruokaboksi Finland Oy (”Ruokaboksi”) tarjoaa kohdassa 3 kuvattua Ruokaboksi-palvelua (”Palvelu”) asiakkaille (”Tilausasiakas”). Näitä ehtoja (“Ehdot”) sovelletaan Ruokaboksi-alustalla ostettavien tuotteiden kauppaan Ruokaboksin ja Tilausasiakkaan välillä kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksin) pakottavien säännösten ohella. Tilausasiakas hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä tekemällä tilauksen Ruokaboksi-alustalla.

Ruokaboksin Tilausasiakkaisiin sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Ruokaboksi-alustan ehtoja (katso ylempänä)

3. Palvelu

Ruokaboksin tarjoama Palvelu käsittää Tilausasiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen lähetettävän viikoittaisen ruokaboksilähetyksen (”Lähetys”) sisältäen elintarvikkeita ja reseptejä, joiden avulla Tilausasiakas voi valmistaa aterioita.

Palvelun tilaaminen tarkoittaa Tilausasiakkaan sitoutumista toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen, eli Lähetykset jatkuvat automaattisesti viikoittain. Tilausasiakkaalla on mahdollisuus hallinnoida Lähetyksiä joustavasti Ruokaboksi-alustalla kohdassa 6 kuvatuin ehdoin.

Edellä mainitusta riippumatta uusilla Tilausasiakkailla, eli ensitilaajilla, on myös mahdollisuus tilata yksi kertaluonteinen ruokaboksilähetys (”Kokeiluboksi”) kokeiluboksi kampanjan yhteydessä. Kokeiluboksin tilaaminen aktivoi ainoastaan kertaluonteisen Lähetyksen, eli Kokeiluboksin Tilausasiakas ei sitoudu jatkuviin Lähetyksiin. Kokeiluboksin tilaamisen jälkeen uudelle Tilausasiakkaalle toimitetaan sähköpostitse Palveluun kirjautumiseen tarvittavat tunnukset, joiden kautta rekisteröidytään Ruokaboksi-alustalle. Ruokaboksi-alustalle rekisteröityminen on veloituksetonta, eikä rekisteröityminen sido Kokeiluboksin Tilausasiakasta jatkuviin Lähetyksiin. Mikäli Kokeiluboksin Tilausasiakas haluaa tilata uusia Lähetyksiä tai vaihtoehtoisesti sitoutua jatkuviin viikoittaisiin Lähetyksiin, tulee hänen omatoimisesti aktivoida uudet Lähetykset haluamansa mukaan Ruokaboksi-alustan kautta. Uusien Lähetysten aktivoimisen jälkeen Tilausasiakas voi hallinnoida Lähetyksiä joustavasti Ruokaboksi-alustalla kohdassa 6 kuvatuin ehdoin.

4. Ruokaboksi-alusta

Tilausasiakkaan on rekisteröidyttävä Ruokaboksi-alustalle Palvelun mahdollistamiseksi. Ruokaboksi-alustalla Tilausasiakas täyttää itseään ja maksuvälinettä koskevat tiedot Palvelun tarjoamisen mahdollistamiseksi. Tilausasiakas sitoutuu antamaan itseään koskevat tiedot oikeina ja vastaa niiden oikeellisuudesta ja ajan tasalla pitämisestä. Tilausasiakas hyväksyy, että Ruokaboksi voi lähettää Tilausasiakkaalle sähköpostia tai tekstiviestejä Lähetyksiin liittyvissä asioissa.

Tilausasiakkaan on oltava täysi-ikäinen ja hänellä on oltava toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

5. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Tilausasiakas merkitään Ruokaboksin asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitoon ja hallinnoimiseen. Ruokaboksi toimii asiakasrekisterin henkilötietojen rekisterinpitäjänä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Tietosuojaselosteesta.

6. Tilausten hallinnointi

Lähetyksiä tilataan Ruokaboksi-alustan ohjaamalla tavalla. Tilausasiakasta sitova tilaus syntyy, kun Tilausasiakas on lähettänyt tilauksensa. Asiakas saa tekemästään tilauksesta tilausvahvistuksen sähköpostitse antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan tulee säilyttää tilausvahvistus mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Lähetykset käsitellään aina viisi (5) päivää ennen Lähetyksen toimitusta.

Tilausasiakas pystyy hallinnoimaan Palvelua ja Lähetyksiä Ruokaboksi-alustalla, Tilausasiakkaan henkilökohtaisen käyttäjätilin kautta. Tilausasiakas voi muuttaa Lähetysten asetuksiaan milloin tahansa, mutta muutokset on tehtävä vähintään kuusi (6) päivää ennen Lähetyksen toimitusta, jotta ne ehditään toteuttamaan ennen seuraavaa Lähetystä. Myöhemmin tehdyt muutokset vaikuttavat vasta seuraavaa Lähetystä seuraavaan Lähetykseen.

Ruokaboksi-alustalla Tilausasiakas voi peruuttaa yksittäisiä Lähetyksiä, muuttaa Lähetysten tyyppiä, tilata oheistuotteita ja tauottaa automaattiset Lähetykset kokonaan. Tilausasiakkaan peruuttaessa yksittäisiä Lähetyksiä, Tilausasiakkaan on huomioitava, että toimituskalenterin näkymä on rajattu kymmeneen (10) viikkoon. Mikäli Tilausasiakas peruuttaa kaikki näkyvissä olevan toimituskalenterin Lähetykset yksittäisinä peruutuksina, Lähetykset jatkuvat tämän ajanjakson jälkeen automaattisesti, ellei Tilausasiakas käy muuttamassa asetuksiaan uudelleen. Mikäli Tilausasiakas haluaa tauottaa kaikki Lähetykset toistaiseksi, hänen on käytettävä ”tauota toimitukset toistaiseksi” -toimintoa.

7. Toimitukset

Lähetykset toimitetaan Tilausasiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen kolmannen osapuolen toimesta. Lähetyksiä toimitetaan vain erikseen mainituille alueille Suomessa ja toimitusosoitteen on sijaittava kyseisellä toimitusalueella. Toimitusalue rajataan postinumeron perusteella. Toimitusalueen voi tarkistaa Ruokaboksi-alustalla. Toimitusta ei voida toteuttaa, mikäli Tilausasiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen ei ole maayhteyttä.

Tilausasiakkaan tai hänen valtuuttamansa tahon tulee olla vastaanottamassa Lähetystä sovittuna aikana. Ruokaboksi ei vastaa siitä, jos Lähetyksen toimittaminen viivästyy tai Lähetystä ei pystytä toimittamaan sen vuoksi, että Tilausasiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot Ruokaboksi-alustalla tai Tilausasiakas tai hänen valtuuttamansa taho ei ole paikalla sovittuna toimitusajankohtana eikä heitä tavoiteta.

Toimituksen viivästyessä muista syistä Ruokaboksi tai kolmas osapuoli pyrkii olemaan yhteydessä Tilausasiakkaaseen sopiakseen uudesta toimitusajasta.

Ruokaboksi vastaa Lähetyksestä ja Lähetyksen toimituksesta toimituksen luovutushetkeen saakka. Tilausasiakas on vastuussa Lähetyksen oikeanlaisesta käytöstä ja säilytyksestä luovutushetken jälkeen.

8. Tuotteiden tarkistaminen, reklamaatio ja peruuttamisoikeus

Tilausasiakkaan tulee Lähetyksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkastaa, että toimitettu Lähetys vastaa tilausta ja on virheetön. Puuttuvat tai vialliset tuotteet hyvitetään. Mikäli Tilausasiakas havaitsee virheen Lähetyksessä tai sen osassa, Tilausasiakkaan tulee viivytyksettä tilauksen vastaanottamishetken jälkeen ilmoittaa puutteesta tai virheestä asiakaspalveluun info@ruokaboksi.fi.

Palvelun tilausta koskevat Ehdot muodostavat palvelusopimuksen, jonka perusteella Tilausasiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 vuorokauden kuluttua Palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä. Jos Tilausasiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa siitä yksiselitteisellä tavalla, esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen info@ruokaboksi.fi. Peruuttamisilmoituksessa tulee ilmoittaa Palvelun peruuttamisen lisäksi Tilausasiakkaan nimi ja postiosoite.

Peruuttamisilmoituksen tekemiseksi Tilausasiakas voi käyttää tätä peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Mikäli Tilausasiakas tekee peruuttamisilmoituksen Ruokaboksin verkkosivuston kautta, Ruokaboksi ilmoittaa Tilausasiakkaalle viipymättä peruuttamisilmoituksen saapumisesta.

Ruokaboksilla ei ole velvollisuutta palauttaa suoritettuja maksuja sellaisista Tilausasiakkaan vastaanottamista Lähetyksistä, jotka on suoritettu Tilausasiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. Muissa tilanteissa Ruokaboksi palauttaa Tilausasiakkaalta saamansa suoritukset viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan.

9. Hinnat

Lähetykset veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaan. Lähetysten kulloinkin voimassa olevat hinnat ovat saatavilla Ruokaboksi-alustalla. Lähetysten hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Ruokaboksi Finland Oy pidättää oikeuden Palvelun perumiseen selvien hintavirheiden kohdalla. Selvällä hintavirheellä tarkoitetaan tuotteen mahdollista hinnoitteluvirhettä Ruokaboksi-alustalla siten, että Lähetyksen hinta poikkeaa merkittävästi ja selvästi Lähetyksen oikeasta arvosta.

10. Maksut

Lähetysten maksut veloitetaan automaattisesti kolmannen osapuolen hallinnoiman Stripe-palvelun kautta. Tilausasiakkaan täyttämät korttitiedot tallentuvat Stripe-palveluun. Jokainen Lähetys veloitetaan etukäteen viisi (5) vuorokautta ennen Lähetyksen toimitusta. Veloitettava summa voi vaihdella Tilausasiakkaan tekemien valintojen mukaan riippuen Lähetykseen valituista tuotteista ja palveluista. Kohdan 6 mukaisesti ajallaan peruttuja tai tauotettuja Lähetyksiä ei veloiteta Tilausasiakkaalta.

11. Sopimuksen päättyminen

Tilausasiakas tai Ruokaboksi voivat irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan Palvelun milloin tahansa noudattamalla seitsemän (7) vuorokauden irtisanomisaikaa. Tilausasiakas voi irtisanoa Palvelun olemalla yhteydessä asiakaspalveluun. Palvelun irtisanominen ei vaikuta ennen palvelun irtisanomisajan päättymistä vahvistettuihin Lähetyksiin. Veloitettuja maksuja ei palauteta.

Mikäli Tilausasiakkaalta veloitetulle Lähetykselle ei saada onnistunutta maksua, Palvelu päättyy automaattisesti kyseisen Lähetyksen toimituksen jälkeen. Jos veloitus ei onnistu maksukortilta Stripe-palvelun kautta lähettää Ruokaboksi Tilausasiakkaalle laskun sähköpostitse.

12. Vastuunrajoitus

Ruokaboksi ei vastaa Lähetyksen sisällön sovittamisesta yksilöllisiin asiakastarpeisiin, kuten allergioihin tai erikoisruokavalioihin.

Ruokaboksi ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Tilausasiakkaalle Ruokaboksi-alustan käytöstä tai siitä, että Ruokaboksi-alusta ei ole käytettävissä.

Näillä Ehdoilla ei rajoiteta Ruokaboksin kuluttajansuojalain mukaista vastuuta.

13. Ylivoimainen este

Ruokaboksi ei ole vastuussa sellaisesta Lähetyksen tai sen osan virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Ruokaboksin tai sen alihankkijoiden tai toimittajien kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure).

14. Muutokset

Ruokaboksi pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja ja Ruokaboksi-alustaa. Kulloinkin voimassa olevat Ehdot ovat saatavilla www.ruokaboksi.fi -sivustolla.

15. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ruokaboksin ja Tilausasiakkaan väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusneuvotteluilla. Jos Ruokaboksi ja kuluttaja-asiakkaan välinen erimielisyys ei ratkea neuvottelemalla, erimielisyys on mahdollista saattaa myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Muutoin erimielisyydet ratkaistaan Tilausasiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

16. Muut ehdot

Mikäli Tilausasiakas on yritys, Ruokaboksin ja Tilausasiakkaan väliseen suhteeseen sovelletaan kauppalakia, sillä kuluttajansuojalainsäädäntö ei sovellu muihin kuin kuluttaja-asemassa oleviin Tilausasiakkaisiin.