Asiakasehdot

Toimitus- ja sopimusehdot

1. Yleisesti

Nämä ehdot ovat Ruokaboksi Finland Oy:n Ruokaboksi-verkkokaupan (jäljempänä ”Verkkokauppa” tai ”Palvelu”) sopimusehdot, joita sovelletaan Verkkokaupasta ostettavien tuotteiden kauppaan Ruokaboksi Finland Oy:n ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä. Asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä tekemällä tilauksen Verkkokaupasta.

2. Palvelu

Palvelu käsittää Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen lähetettävän Ruokaboksilähetyksen. Palvelun tilaus on voimassa toistaiseksi.

3. Verkkokaupassa asiointi

Asiakas sitoutuu antamaan itseään koskevat tiedot oikeina, ja Asiakas vastaa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan on oltava yli 18-vuotias ja hänellä on oltava toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Asiakas voi olla myös yritys mutta tällöin kuluttajansuojalainsäädäntöä ei sovelleta Asiakkaaseen.

Asiakas hyväksyy, että Ruokaboksi Finland Oy voi lähettää Asiakkaalle sähköpostia tai tekstiviestejä tilaukseen liittyvissä asioissa.

4. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Asiakas merkitään Ruokaboksin asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Ruokaboksi Finland Oy toimii henkilörekisterien rekisterinpitäjänä.

Henkilötietokäytäntö on luettavissa tietosuojaselosteesta.

5. Tuotteiden tilaaminen ja tilauksen sitovuus

Tuotteita tilataan Verkkokaupan ohjaamalla tavalla. Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun Asiakas on lähettänyt tilauksensa. Asiakas saa tilauksesta tilausvahvistuksen sähköpostitse antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan tulee säilyttää tilausvahvistus mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Uudet tilaukset käsitellään aina 5 päivää ennen Ruokaboksin toimitusta. 

Asiakas pystyy hallinnoimaan Palvelua Ruokaboksin-verkkosivuilla, Asiakkaan henkilökohtaisen käyttäjätilin kautta. Asiakas voi muuttaa asetuksiaan milloin haluaa, mutta muutokset on tehtävä kuusi (6) päivää ennen tilauksen toimitusta eli aina viimeistään tiistaina, jotta ne vaikuttavat seuraavan viikon lähetyksessä. Myöhemmin tehdyt muutokset vaikuttavat seuraavan lähetyksen jälkeisessä lähetyksessä. Tämä koskee myös peruutuksia.

Kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisesti etämyynnissä sovellettavaa peruutusoikeutta ei ole elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden yksittäisissä toimituksissa. Peruutusoikeutta ei ole myöskään Verkkokaupan yritysasiakkaiden tilauksiin.

6. Toimitus ja toimituksen vastaanotto

Tuotteiden toimitus tapahtuu Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen kolmannen osapuolen toimesta. Tuotteita toimitetaan vain erikseen mainituille alueille Suomessa ja toimitusosoitteen on sijaittava kyseisellä toimitusalueella. Toimitusalue rajataan postinumeron perusteella. Toimitusalueen voi tarkistaa Verkkokaupassa. Toimitusta ei voida toteuttaa, mikäli asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen ei ole maayhteyttä. 

Asiakkaan tai häneen valtuuttamansa tahon tulee olla vastaanottamassa lähetystä sovittuna aikana tai huolehtia siitä, että lähetys voidaan toimittaa kotiovelle. Ruokaboksi Finland Oy ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei pystytä toimittamaan sen vuoksi, että Asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot Verkkokaupassa tai Asiakas tai hänen valtuuttamansa taho ei ole paikalla sovittuna toimitusajankohtana eikä heitä tavoiteta.

Toimituksen viivästyessä muista syistä Ruokaboksi Finland Oy tai kolmas osapuoli pyrkii olemaan yhteydessä asiakkaaseen sopiakseen uudesta toimitusajasta.

7. Vastuun siirtyminen

Ruokaboksi Finland Oy vastaa tilauksesta ja tuotteiden toimituksesta toimituksen luovutushetkeen saakka kohdan 6. mukaisesti. Asiakas on vastuussa tuotteen oikeanlaisesta käytöstä ja säilytyksestä luovutushetken jälkeen.

8. Sopimuksen päättyminen

Palvelu päättyy automaattisesti, jos Asiakkaalta ei saada onnistunutta maksua.

Asiakas tai Ruokaboksi Finland Oy voivat irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan Palvelun milloin tahansa noudattamalla seitsemän (7) vuorokauden irtisanomisaikaa. Asiakas voi irtisanoa Palvelun olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.  Asiakkaan irtisanoessa Palvelun hänelle toimitetaan jo vahvistunut toimitus. Veloitettuja maksuja ei palauteta.

9. Hinnat

Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai tuotetiedoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Ruokaboksi Finland Oy pidättää oikeuden Palvelun perumiseen selvien hintavirheiden kohdalla. Selvällä hintavirheellä tarkoitetaan tuotteen mahdollista hinnoitteluvirhettä verkkokaupassa siten, että tuotteen hinta poikkeaa merkittävästi ja selvästi tuotteen oikeasta hinnasta.

10. Maksaminen

Toistaiseksi voimassa olevat toistuvaismaksut veloitetaan kolmannen osapuolen hallinnoiman Stripe-palvelun kautta. Lähetykset veloitetaan jatkossa automaattisesti Asiakkaan antamien korttitietojen perusteella. Veloitus tapahtuu niin, että kulloinkin laskutetaan etukäteen seuraavan viiden (5) vuorokauden kuluttua saapuva lähetys. Veloitettava summa voi vaihdella Asiakkaan tekemien valintojen mukaan riippuen lähetykseen valitusta tuotteista ja palveluista. Asiakkaan korttitiedot tallentuvat Stripe-palveluun.

11. Tuotteiden tarkistaminen ja reklamaatio

Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkastaa, että toimitetut tuotteet ovat tilauksen mukaiset ja virheettömät. Puuttuvat tai vialliset tuotteet hyvitetään. Mikäli Asiakas havaitsee virheen, Asiakkaan tulee viivytyksettä tilauksen vastaanottamishetken jälkeen ilmoittaa puutteesta tai virheestä asiakaspalveluun info@ruokaboksi.fi

Verkkokaupasta myydyt tuotteet ovat tuoreita elintarvikkeita ja virheettömillä tuotteilla ei ole peruutus-, palautus- tai vaihto-oikeutta (ks. kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §).

12. Vastuunrajoitus

Ruokaboksi Finland Oy ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle Verkkokaupan käytöstä tai siitä, että Verkkokauppa ei ole käytettävissä.

Näillä sopimusehdoilla ei rajoiteta Ruokaboksi Finland Oy:n kuluttajansuojalain mukaista vastuuta.

13. Allergiat

Ruokaboksi Finland Oy ei vastaa Ruokaboksin sisällön sovittamisesta yksilöllisiin asiakastarpeisiin, kuten allergioihin tai erikoisruokavalioihin.

14. Ylivoimainen este

Ruokaboksi Finland Oy ei ole vastuussa sellaisesta tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Ruokaboksi Finland Oy:n tai sen alihankkijoiden tai toimittajien kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure).

15. Verkkopalvelun tai näiden ehtojen muuttaminen

Ruokaboksi Finland Oy voi muuttaa Verkkopalvelua ja näitä sopimusehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset tehdessään uuden tilauksen. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Ruokaboksi Finland Oy:n kotisivuilla.

16. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näitä sopimusehtoja koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia. Ruokaboksi Finland Oy:n ja Asiakkaan väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusneuvotteluilla. Jos Ruokaboksi Finland Oy:n ja kuluttaja-asiakkaan välinen erimielisyys ei ratkea neuvottelemalla, erimielisyys on mahdollista saattaa myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Muutoin erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

17. Muut ehdot

Yritysasiakkaiden ja Ruokaboksi Finland Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.